Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Våpen og krigerutstyr i vikingtiden.

I vikingtid hadde en godt utrustet kriger et kort enegget sverd, et skjold, en øks, et spyd uten mothake og piler av jern.