Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Hjelm og brynje

På mange av bildene som blir tegnet av vikinger, har de hjelmer med horn på. Det er ikke funnet slike hjelmer. Så det er ikke riktig at de hadde det.

De hjelmene som er funnet ser ut som en litt sid hatt med visir foran øynene så de ikke skulle bli skadet i ansiktet av sverdslag.

En brynje er en slags drakt sydd eller knyttett av jerntråder. Brynjen hindret at stikk og slag skulle gi skade på kroppen. Det er funnet bare en hjelm og en brynje fra vikingtiden her i landet. De kommer fraØstlandet.