Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Smykker.

Smykker i vikingtid var store og flotte. Det kan hende vi ville synes noen av dem var altfor store og tunge dersom vi skulle hatt dem på oss. Her ser du to ovale spenner, en ryggknappspenne, en trefliket spenne og to ringnåler.