Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Penger

Fingerringer ble brukte til å betale med i vikingtiden. Det ble også brukt noe som blir kalt hakkesølv. Det var lengder av sølv som ble hakket opp i biter og brukte på samme måte som mynter. Hakkesølv ser du her.

Den første som laget mynter her i landet var Olav Tryggvason. Det er bare funnet igjen noen få slike mynter. De er funnet i Tyskland, i Danmark, i Sverige og på Gotland.