Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Vekter og lodd

Når de skulle betale med hakkesølv eller ringer var det viktig å vite hvor tungt sølvet var så de ikke betalte for mye eller ble lurte. Til det hadde de fine skålvekter og lodd, slike som disse. Loddene som ble funnet på Evebø i Gloppen lå i en liten pose av skinn.