Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Skriftlige kilder

Noen av hendelsene fra vikingtid ble skrevnet ned. Noen av historiene er skrevet ned i sagaene, andre i dikt og kvad. Noe vet vi utifra det vi kan lese i de gamle lovene.

Vikingene reiste ut i verde. I landene de kom til skrev folket der egne fortellinger om hva som hente da vikingene kom. Fra England kjenner vi krøniker og annaler som fortel om vikingenes herjinger og om handelsferder.

The Lindisfarne Gospels

I vikingtiden reiste norske vikinger til Island og bosatte seg der. Det som hente på Island ble skrevet ned i egne bøker. To av disse heter Landnåmabok og Islendingabok.