Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Utstyr

Fra Osebergskipet og Gokstadskipet kom det fram mye flott utstyr. Her ser du en seng fra Gokstadskipet og en kiste fra Osebergskipet.