Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Trearbeid

Vikingene var dyktige håndverkere. De var særlig gode smeder og trehåndverkere. Her ser du et utskåre drakehode fra Gokstadskipet.