Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

"Strykejern"

Det er funne eit slags strykejern frå vikingtida. Det er ei stor kvalbeinsplate og ein kule av glas som dei glatta saumane på tøyet med.