Gravgaver
Osebergdronninga
Oppgaver

Gravskikk.

Gravgaver

Mye tyder på at folk gjennom hele forhistorien har trodd på et liv etter døden. De fikk derfor med seg gaver i graven. Dette var gjerne ting som de trengte i det neste livet. De fikk med seg ting som den døde hadde vært knyttet til i levende live.

En mann i vikingtiden kunne få med seg våpen, sverd, spyd, øks og skjold. I tillegg fikk han kanskje en smykkenål eller en armring. Arkeologene finner også annet utstyr slik som smedutstyr eller jordbruksutstyr.

I kvinnegravene ligger det ofte fine smykker. De har også fått med seg sakser og nøkler.

nøkkelnøkkelnøkler

Dette ser ut til å ha vært viktige saker for en kvinne å ha!

I vikingtiden ble gravene ennå finere utstyrte enn de hadde vært tidlegere i jernalderen! Da fikk de med seg skip, hester, senger og ellers det meste som trengst for å leve et godt liv. Men dette var det bare de aller rikeste som fikk!