Tro
Verden sett med vikingblikk
Gudeslektene
Torshammeren og andre amuletter
Jotner, diser og alver
Gudenavn
Hov
Da kristendomen kom
Kongemakten og kristendomen
Oppgaver

Tro.

Kongemakten og kristendommen

Kampen om kongemakten i Norge var også en kamp for å kristne landet. Tre av kongene fra vikingtiden drev med kristning samtidig som de forsøkte å vinne makten. Det var Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldson.

Håkon den Gode vokste opp hos den engelske kongen. Hver gang han hadde fått støtte hos stormenn og høvdinger for "politikken" sin, sendte han bud til England etter en biskop og noen prester slik at de nye frendene hans kunne bli omvendt. Slik kan en si at Håkon den Gode startet kristningen av landet blant de rike og mektige.

Olav Tryggvason lot seg døpe da han var i viking i Frankrike sammen med kongen av England. Før mente man at Olav Tryggvason var den kongen som kristnet landet. Men forskere innen arkeologi, historie og religion tror ikke en konge kan ha klart dette alene.

Olav Haraldson blir kalt St. Olav eller Olav den hellige. Han innførte kristenretten i Gulatingsloven og i Frostatingsloven. Slik var det at Norge også i loven ble kristnet.