Om hus og bosetning
Skrivarhelleren
Oppgaver

Bosetning

Om hus og bosetning

I yngre steinalder slo folk seg ned på de samme stedene som i eldre steinalder, og de hadde samme typen hus. De hadde telt å bo i som tidligere, men også små hytter og etterhvert små langhus.

Husene var laget av ulike materialer som var lette å få tak i. Skinn og huder, torv, stein, einerkvister og annet slags trevirke kan brukes til å lage en fin bolig.

Framdeles bodde de på fiskerike steder langs kysten, men også i høyfjellet finner vi spor etter folk. Dyregraver og ledegjerder fra denne tiden forteller om en intens utnytting av viltet i høyfjellet.