Om hus og bosetning
Skrivarhelleren
Oppgaver

Bosetning

Skrivarhelleren

Høyt oppe i fjellene over bygda Årdal i Sogn og Fjordane, ligger en heller. Skrivarhelleren blir den kalt. Selv på en varm sommerdag er den kald og gufsen fordi den kalde nordavinden blåser rett inn.

Inn her kommer aldri solen! Inne i helleren er det spor etter folkene som bodde der både fra slutten av yngre steinalder, bronsealder og eldre jernalder. I hellerer er det vanlig å finne mye organisk materiale og slik var det også her. Her var mange ting av bein. Det ble funnet et skifersmykke, flintspisser, øks av stein, noen beinspisser og rester av bronse. Helleren ble brukt som en slags seter. Hjemme på gården var det ikke nok mat til dyra hele året, derfor måtte de reise til fjells om sommeren for at dyra skulle få nytt friskt beite.