Jordbruk
Hvorfor startet de med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Hvilken nytte hadde de av husdyra?
Hvor kom husdyra fra?
Hva spiste de?
Om grøt og brød
Tørkete epler
Katten
Oppgaver

Hva levde de av?

Jordbruk

I yngre steinalder begynte de med en ny måte å skaffe seg mat på. De tok til å dyrke jorden og holde husdyr. Men de drev fremdeles på med jakt og fiske. Det å gå over til en ny måte å skaffe seg mat på, førte etter hvert til store endringer i samfunnet.

Denne endringen tok lang tid. De første sporene etter jordbruk finner vi omkring 4000 år før Kristus, men ikke før omkring 1800 år før Kristus var jordbruket en viktig del av dagliglivet. Det er ikke så veldig raskt, synest du vel?