Jordbruk
Hvorfor startet de med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Hvilken nytte hadde de av husdyra?
Hvor kom husdyra fra?
Hva spiste de?
Om grøt og brød
Tørkete epler
Katten
Oppgaver

Hva levde de av?

Hvorfor startet de med dyrking?

Vi vet ikke hvorfor de startet med jordbruk, men en grunn var kanskje at de da kunne være mer sikre på at de hadde nok mat til vinteren om de dyrket den selv.

Men dersom du bor på en gård, så vet du at det ikke bare er å sette såkorn i jorda så vokser kornet av seg selv. Det er et tungt og vanskelig arbeid om du skal få et godt resultat. Og av og til slår avlingen feil og dyra blir syke. Slik var det før også. Det var nok derfor de fortsatte med jakt og fiske. De ville ikke risikere å sulte dersom avlingen slo feil eller kua døde.