Jordbruk
Hvorfor startet de med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Hvilken nytte hadde de av husdyra?
Hvor kom husdyra fra?
Hva spiste de?
Om grøt og brød
Tørkete epler
Katten
Oppgaver

Hva levde de av?

Husdyr i yngre steinalder

Hva slags husdyr hadde de i yngre steinalder? De hadde selvsagt hund. Ellers hadde de nå fått ku, sau, gris og geit. Det aller første sporet vi har etter sau her på Vestlandet er en sauelort som ble funnet på Kollsnes i Øygarden i Hordaland. Syns du ikke det er rimelig å tro at når vi finner lorten så har sauen vært her også?