Jordbruk
Hvorfor startet de med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Hvilken nytte hadde de av husdyra?
Hvor kom husdyra fra?
Hva spiste de?
Om grøt og brød
Tørkete epler
Katten
Oppgaver

Hva levde de av?

Hvor kom husdyra fra?

Det var i Midtøsten de startet med husdyrhold. De begynte å temme ville dyr allerede mellom 6000 og 10000 år før Kristus. De første tamme husdyrene var sau, geit, ku og gris.

Hunden ble temmet lenge før. Kanskje så tidlig som 18000 år før Kristus. Katten ble temmet i Egypt i Afrika omkring 1500 år før Kristus.

Folk som hadde kjennskap til jordbruk hadde med seg husdyr til landet vårt. I Skipshelleren på Straume har vi funnet de eldste husdyrbeina vi kjenner til i Norge. De er fra omkring 2000 før Kristus. Det var bein av sau, geit og ku.