Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Råstoff i yngre steinalder

Mange av de råstoffene som var i bruk i eldre steinalder var også i bruk i yngre steinalder. Flint ble fraktet hit fra Danmark, og kvarts hadde vi mye av rundt omkring. Andre bergarter fantes fortsatt i bruddene.

flintdiabasgrønnsteinrøykkvartskvartsittryolittbergkrystalljaspis