Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Skifer

Skifer ble tatt i bruk i store deler av Skandinavia og i Finland på overgangen til yngre steinalder. Redskaper av dette materialet er også funnet på Vestlandet, men det er i Nord-Norge, Nord-Sverige og i Trøndelag at de fleste funnene er gjort. Hos oss finner vi mange flotte pilspisser av skifer. Skifer er lett å finne i dag.

Prøv å lage deg en spiss selv!