Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Jordbruksredskaper

De første jordbrukerne trengte mange andre redskaper enn det som fangst- og sankerfolkene hadde. Bøndene måtte ha økser til å fjerne skog slik at de kunne dyrke åkerjord og skaffe beitemark til dyrene sine. De trengte hakker til å bryte opp jorda og fjerne trerøtter.