Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Skafthulløkser og hakker

Når åkeren skulle ryddes for trær brukte de noen store økser med hull i der skaftet gikk igjennom. Disse øksene ble også brukt som hakker.

skafthulløks