Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Ard

Før de kunne så kornet ut i åkeren, måtte de pløye for at jorden skulle bli porøs og lett. Da hadde de en liten plog av tre som blir kalt en ard som oksen dro på kryss og tvers over åkeren.