Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Dolker

Fra slutten av yngre steinalder er det funnet mange vakre, velformete dolker her i landet. På Vestlandet er det funnet 1200 stykker av dem. Dolkene ble trolig laget i Danmark.

Dolkene kan ha vært brukt som kniver slik som vi bruker kniver, eller kanskje de var noe som folk viste fram til andre folk når de traff de ute. Kan hende begge deler?