Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Smykker i yngre steinalder

De hadde helt sikkert smykker i yngre steinalder, men det er lite som er funnet. Kanskje laget de smykkene sine av tre, bein, tenner, horn, frø, fuglefjær eller andre materialer som blir fort ødelagt? Det som vi har funnet her på Vestlandet er knapper og hengesmykker av rav og skifer.

ravknappar frå Sventoji, Litauen