Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Ravsmykket fra Herøy

Vi har funnet noen flotte ravsmykker fra yngre steinalder. På Bergsøy i Herøy på Sunnmøre er det funnet seks halvmåneformete smykker av rav. Hvert smykke hadde et hull slik at de kunne henge i en snor. I Sør-Trøndelag er det funnet fem slike smykker og et av dem er formet som en bjørn.