Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi

Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Knappene på Bremangerlandet

På Bremangerlandet i Nordfjord ble det funnet rundt 80 runde knapper av rav. Dette funnet kan kanskje stamme fra en grav. Kanskje er det slik at knappene en gang var sydd fast på et klesplagg eller en kappe og brukt til å pynte seg med nesten som et smykke.

ravknapper fra Sventoji, Litauen

Copyright: Litauens Nasjonalmuseum