Litt om gravlegging
Ravknapper på Bremangerlandet
Gravene i Ruskeneshelleren
Holmefjordmannen
Oppgaver

Gravskikk

Litt om gravlegging

Dersom du har vært i Danmark noen gang, har du kanskje lagt merke til store steiner som ligger oppå hverandre ute på en åker? Det er en grav, og arkeologene kaller det en dysse. Det er store steiner som står oppreist nesten som bordbein. Oppå dem ligger det en stor helle som et slags tak.

I Norge finner vi ikke så store og flotte gravkammer, men vi har funnet flere skjelett inne i hellere fra denne tiden. Blant ildsteder og soveplasser finner vi rester etter graver. Det hender også at vi finner rester etter slike graver midt på boplassen.