Litt om gravlegging
Ravknapper på Bremangerlandet
Gravene i Ruskeneshelleren
Holmefjordmannen
Oppgaver

Gravskikk

Ravknapper på Bremangerlandet

Ved Skatestraumen i Bremanger i Sogn og Fjordane ble det under en arkeologisk undersøkelse av en stor boplass oppdaget noe så sjeldent som runde, små knappar laget av rav. Det var omtrent 80 av dem! Rav finnes ikke her på våre kanter. Vi må til Danmark og de baltiske landene for å få tak i det.

Mest trolig var det en grav som lå på selve boplassen. Arkeologene fant ikke skjelettet etter den døde, det var nok tært vekk av den sure jorda. Bare knappene lå igjen. Kanskje hadde knappene vært festet på klærene eller på en kappe.

ravknapper fra Sventoji, Litauen

Copyright: Litauens Nasjonalmuseum