Tro i yngre steinalder
Offerfunn i yngre steinalder
Flintskiver frå yngre steinalder
Oppgaver

Tro i fortiden

Offerfunn i yngre steinalder

Av og til finner arkeologene samlinger av flere økser. Øksene ligger gjerne under en berghammer eller andre plasser der det er vått. De er ofret som gave til gudene. Kanskje trodde steinalderbonden at gudene kunne gi ham god avling?

Offerfunn finner vi over hele landet, og ikke bare i yngre steinalder. Skikken med å legge fra seg ting i urer, vann, myrer, ved store steiner og i vannkilder, den fortsatte inn i bronsealder og eldre jernalder. Vi finner økser, dolker og flintskiver som arkeologene tror ble gitt som offer til overjordiske makter.

flintskiver flintdolker