Hus
Litt om gardstun
Vanskar med å finne att busetnaden
På leit etter busetnaden
Gard og rikdom
Oppgåver

Busetnad

På leit etter busetnaden

Men arkeologane tenkte at ikkje alle husa kan ha ligge på nøyaktig same staden som husa i dag ligg. Nokre må ha lege litt utanfor, berre litt! Kanskje er det og slik at restar etter dei gamle husa finst ute på åkrane!

For å finne husa frå forhistorisk tid, grev dei bort all jorda på åkeren med gravemaskin. Dei grev berre så langt ned at grusen under åkeren kjem til syne. Aldri lengre ned. Og det er viktig. For når dei då kikkar utover flata, kan det hende dei finn lange rader med små, runde, svarte flekker. Det er hola etter stolpane som haldt tak og veggar oppe i dei gamle husa.

Slik finn dei òg vegger til hus, eldstader og merke etter plogen frå bronsealder og jernalder.