Hus
Litt om gardstun
Vanskar med å finne att busetnaden
På leit etter busetnaden
Gard og rikdom
Oppgåver

Busetnad

Gard og rikdom

Arkeologane trur at jordbruket gjekk riktig bra nokre plassar på Vestlandet. Bonden klarte å produsere meir enn dei trengde sjølve.

Slik kunne bonden bli rik og mektig, eller han kunne gi noko av rikdomen sin til ein høvding i bytte mot at høvdingen og mennene hans beskytta og hjelpte bonden dersom det skulle verte naudsynt.