Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Kva åt dei?
Oppgåver

Kva levde dei av?

Husdyr og korn

I bronsealderen dreiv folka på Vestlandet med jordbruk sjølv om jakt, fangst, fiske og sanking framleis var svært viktig. Dei hadde husdyr som sau, gris, ku og geit. Dei dyrka jorda og sådde bygg og kveite.

Frå bronsealderen er det funne spor etter tre ulike typar kveite; emmerkveite, spelt og brødkveite. Byggen som vart dyrka vert kalla nakenbygg.