Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Kva åt dei?
Oppgåver

Kva levde dei av?

Hesten

Hesten vart tamd i Ukraina kring 3000 år før Kristus. Truleg kom tamhesten til våre område i løpet av bronsealderen.

På Austlandet er det funne bein av hest som stammar frå bronsealderen. Det var folk frå Danmark som hadde hesten med seg hit til oss.

Hesten som fanst her i bronsealderen likna på ein fjording. Det er ein liten hest med kraftig hovud som er uthaldande og sterk.