Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Kva åt dei?
Oppgåver

Kva levde dei av?

Fiske, fangst og sanking

 

Spor etter busetnad på stader der det ikkje var så god jord fortel oss at folk i bronsealderen også levde av fiske, fangst, jakt og sanking. Framleis var mykje av reiskapen og utstyret laga av stein.