Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Kva åt dei?
Oppgåver

Kva levde dei av?

Spor etter plogen

Arkeologane finn dei små åkrane frå bronsealder på same måten som dei finn husa.

Stundom finn dei spor etter dyrking under gravhaugar. Når arkeologane har grave ut gravhaugen, kan dei sjå svarte striper på kryss og tvers i grusen under haugen. Det er spora etter plogen dei brukte på den tida. Denne plogen vert kalla "ard".