Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Kva åt dei?
Oppgåver

Kva levde dei av?

Kva åt dei?

Maten i bronsealder var svært variert. Dei dyrka tre ulike typar kveite som vart kalla emmer, spelt og brødkveite. Av kornet laga dei graut, mjød og brød. Kanskje vart dei ulike sortane kveite nytta til ulike typar mat.

I bronsealderen hadde dei mjølk som dei brukte til å lage ost, surmjølk, smør og liknande. Elles åt dei kjøt og fisk. Dei hadde utstyr til å koke og lage til mange ulike rettar og drikker.