Rike og fattige
Familiegrupper
Klede
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn

Rike og fattige

Det vart større skilnad mellom rik og fattig i bronsealderen. Det vert no for fyrste gong bygd store mektige gravrøyser. Her vart den rike døde gravlagd med flotte gåver. Gravene til fattige folk finn arkeologane ikkje.