Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Øks

Det fanst mange ulike typar økser av bronse som vart brukte til arbeid.

Ein celt eller holkøks er ein type øks som vart brukt til allslags arbeid i tre. Desse øksene vart laga av bronse.

Det er også funne ganske mange randlistøkser og avsatsøkser på Vestlandet. Desse finn arkeologane berre frå i byrjinga av bronsealderen. Seinare finn dei heldst holkøkser.

Her ser du ein celt, ein randlistøks og ein avsatsøks.