Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Seremoniøkser

Det finst nokre fantastiske store bronseøkser frå denne tida. På Lunde i Ølen i Hordaland er det funne tre slike økser. Desse trur arkeologane var seremoniøkser som var brukte når noko særleg skulle skje. Kanskje ei gravferd, bryllaupsfest, ei ofring eller noko slikt.