Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Halsringar

Nokre av funna er fantastisk store og flotte.

Halsringen frå Støle i Etne i Hordaland er vel den vakraste av dei alle. Den personen som eigde denne, eigde ein rikdom som var heilt uvanleg stor. Dei bar halsringen slik at spiralane vende oppover i nakken (B9097).

Halsringen vart funnen i utkanten av den store grusterrassen kalla Støle-Sørheim-Austrheimterrassen. Før krigen holdt dei på å grave ei grøft langs foten av fjellet like nord for garden Støle. Då fann dei ringen under arbeidet. Ringen hadde vorte lagt oppe på kanten av ein stor stein i bronsealderen slik at han var fullt synleg då. Etterkvart som åra gikk hadde torva vokse på over ringen og skjult han.