Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Rakekniv og pinsett

Rakekniven var barbermaskinen til bronsealdersfolka. Den vart nytta til å barbere hår og skjegg. Pinsettar vart nytta til å nappe ut hårstråa.

Arkeologane trur at hår alltid har hatt helt spesiell tyding for folk. Det kan me sjå i dag, og det kan me sjå i materialet frå forhistoria og. Dei finn ofte utstyr til håret i graver både frå bronsealder og jernalder. Det er gjerne rakekniv og pinsett i bronsealderen og kammar og hårnåler i jernalderen. Frå gravfunn veit me at kvinnene i desse periodane ofte hadde flott oppsett hår.

Det var nok ikkje vanleg med langt, uflidd hår i nokon del av forhistoria. Arkeologane trur til dømes at mennene i bronsealderen barberte alt skjegget bort.