Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Bronselur

Utanfor Stavanger og på Hadeland er det funne nokre store blåseinstrument av bronse. Desse vert kalla lurar.

For deg som speler i musikkorps kan eg fortelje at dei vart spelt på same måten som messingblåseinstrument i dag.

Lurane vart funne to og to saman. Arkeologane trur at dei var brukte ved heilt spesielle høve slik som gravferd, bryllaupsfest, ofring eller noko slikt.