Råstoff
- bronsen
- om smelting og støyping
- bergartar er framleis i bruk

Reiskap
- øks
Våpen
- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykke

- halsringar

- store smykke i beltet
- armringar
- brillespenne

Anna utstyr
- rakekniv og pinsett

- bronselur
- øksar av porfyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Øksar av porfyr

Nokre av steinøksene frå denne tida kan ikkje ha vore brukte til arbeid. Det er funne ein del slike som er laga av ein bergart som heiter porfyr. Desse øksene har sikkert vore statussymbol for ein høvding.