Dei store gravminna
Røyser på Nes
Gåver i døden
Rikt innhald eller heilt tomt?
Oppgåver

Gravskikk

Dei store gravminna

I bronsealderen starta dei for fyrste gong å byggje store og rike graver her i landet. Arkeologane finn svært store gravrøyser og haugar frå denne tida. Truleg var det dei aller rikaste i samfunnet som fekk dei største gravene og dei finaste gjenstandane med seg.

Tenk deg ei menneskelaga røys eller haug som er 6 meter høg og 30 meter i diameter. Det er mykje arbeid å lage ein så svær haug. Desse gravhaugane var ofte synlege over store avstandar.