Rike og fattige
Familiegrupper
Klede
Båten

Menneske og samfunn

Underskrift

Tekst