Om å flytte og om telt
Holer og hellerar
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgåver

Busetnad

Holer og hellerar

I holer og hellerar budde folk truleg fast Śret rundt. Slike hellerar har me funne mange av.

Skipshelleren er ein av desse plassane