Om å flytte og om telt
Holer og hellerar
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgåver

Busetnad

Hus

Mot slutten av eldre steinalder byrja folk å bu i hus. Framleis var det sanking, fangst og fiske dei levde av. Eit hus tek lengre tid å setje opp og det er meir stødig enn eit telt. Derfor trur arkeologane at folk no byrja å bu litt lengre tid om gongen på ein stad.

Hus i eldre steinalder