Om å flytte og om telt
Holer og hellerar
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgåver

Busetnad

Skipshelleren

Vi skal til Skipshelleren i Vaksdal i Hordaland. Det er ein imponerande stor heller. Her kunne det bu mykje folk. Her hadde dei det tÝrt og godt.

under gravinga i 1931