Likskap og klokskap
Byttehandel
Levealder
Korleis såg dei ut?
Kvifor kom folk til Noreg?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgåver

Menneske og samfunn

Om å bytte til seg det ein treng

Dei store steinbrota på Stakaneset og Hespriholmen, der dei braut ut diabas og grønstein, må ha vore viktige i eldre steinalder.

Me veit ikkje kven som fekk lov å bruke desse steinbrota. Det er lett å tenkje seg at steinen frå brota var ei viktig byttevare. Slik kan folk ha skaffa seg det dei trong for å overleve. Dei kan ha bytt til seg skinn, mat eller kanskje til og med ei kone.