Likskap og klokskap
Byttehandel
Levealder
Korleis såg dei ut?
Kvifor kom folk til Noreg?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgåver

Menneske og samfunn

Kvifor kom folk til Noreg?

Kvifor kom det folk til Noreg? Ei forklaring kan vere at menneska på den tida hadde vorte svært avhengige av reinsdyr. Reinsdyra levde, og lever framleis, i nærleiken av isbrear og på høgfjellet. Då istida var på hell, isen smelta og breane trekte seg nordover, drog reinsdyra og folka etter. Vi trur at folka kom over Nordsjølandet, eller til fots frå Austlandet langs den isfrie kyststripa.